۲۴ تیر ۱۳۹۶

قبل از ترنر و پروست


آقاهه نوشته بود اسکاروایلد گفته قبل از آقای ترنر مه بالای تمیز Thames نبود.
قبل از پروست نمی‌دانستیم دل‌تنگی یعنی چه و غم، این فراغت مفتونِ به نثر آمده. 

هیچ نظری موجود نیست: