۲۸ دی ۱۳۹۵

خانه شیطان


توییترخانه شیطان است.

واژه‌ها و چیزها.
رادیو دارد می‌گوید که سارتر به واژه بیشتر اهمیت می‌داد. لغت قرار است به چیز اشاره کند. توییت چیزی‌ست که به واژه اشاره می‌کند.

هیچ نظری موجود نیست: