۶ تیر ۱۳۹۵

راه شیری


رادیو گفت یک سوم مردم جهان راه شیری را نمی‌بینند.

هیچ نظری موجود نیست: