۶ تیر ۱۳۹۵

سگ گدای محله ما


جایی که ما هستیم آوازه‌خوان‌ها و ساز‌زن‌ها و دوره‌گردها و بی‌خانمان‌ها و گداها سگ دارند. گاهی سگشان را بغل می گنند. گاهی در سرما سگشان گرمشان می‌کند. در هر حال هم‌دم‌اند و هم‌سر و هم‌دل و هم‌چیزهای دیگری. در این جهان بی‌همی. دیروز گدایی دیدم سگش عروسگی بود. پارچه‌ای.

هیچ نظری موجود نیست: