۶ تیر ۱۳۹۵

آی سوریه


ملاحظه بفرمایید که پاهای شمس تبریزی بر حلب و دمشق رونده بوده‌اند. آی سوریه.

هیچ نظری موجود نیست: