۶ تیر ۱۳۹۵

دعاخوانان


بعضی هستند می‌آیند زیر پست- مطلب مردم دعا می‌خوانند. خیلی خوب است. مثل آن وقت‌ها که آدم را می‌دیدند دعا می‌خواندند. این‌ها دیگر کم کم منقرض می‌شوند. از عهد قدیم مانده‌اند.
نمی‌دانم چگونه وارد شبکه‌ها شده‌اند.

هیچ نظری موجود نیست: