۶ تیر ۱۳۹۵

این انگلیسی‌های فلان فلان شده


یکی گفت این انگلیسی‌های فلان فلان شده قبلا یک پاشان تو بود و یک پاشان بیرون. حالا یک پاشان بیرون است و یک پاشان تو.

هیچ نظری موجود نیست: