۶ تیر ۱۳۹۵

رمبو می‌گوید


رمبو می‌گوید. لئو فره می‌خواند. زندگی راستین جایی دیگر است و ما در جهان نیستیم.

 شاعر می‌گوید جمال را روی زانویم نشاندم و تلخ بود.

هیچ نظری موجود نیست: