۴ مهر ۱۳۹۴

خوردن ارغوان


رادیو گفت برگ ارغوان خوردنی‌ست. فکرش را بکنید شاخه هم‌خون جدا مانده‌ را بخوریم. همین است، ما شعرشان می‌گوییم و می‌کنیم و این‌ها می‌خورندش.

هیچ نظری موجود نیست: