۴ مهر ۱۳۹۴

نقش چای


چایی نقش فرج میان دو ستون را بازی می‌کند.

هیچ نظری موجود نیست: