۲۱ شهریور ۱۳۹۴

وطن


کامو گفته زبان فرانسه وطن من است.

هیچ نظری موجود نیست: