۴ خرداد ۱۳۹۴

الله اکبر


گاهی این مترجم گوگل وقتی می‌ماند از ترجمه واژه‌ای به فارسی- از فرانسه به فارسی، واژه انگلیسی عرضه می‌کند. الله اکبر. 

هیچ نظری موجود نیست: