۴ خرداد ۱۳۹۴

وبلاگ بی‌‌زمان


بگذارید وبلاگ زمان و تاریخ نداشته باشد. این یک ماه پیش نوشته شده:
بهار در ناگهانی یک گرما همه کارهایش را کرده و مانده این دو ماه باقی‌ را چه کند. 

هیچ نظری موجود نیست: