۴ خرداد ۱۳۹۴

پسوا گفته


سرنوشت من شاید از اول حساب‌دار بودن بوده، شعر و ادبیات شاید پروانه‌ای‌ست که می‌آید و بر پیشانی من می‌نشیند و هر چه زیبایی‌اش درخشان‌تر باشد مرا مضحک‌ترمی‌کند.

پسوآ گفته 

هیچ نظری موجود نیست: