۴ خرداد ۱۳۹۴

تفاوت ناز و نوازش و سیلی


پریروز داشتم درد می‌کشیدم. تب هم داشتم و پزشک هم نبود و آخر هفته بود. سرم را گذاشته بودم بر بالش و یک گوشم را داده بودم به یوتوب و چشم‌هایم را بسته بودم، آقای ویریلیو نظریه‌پرداز سرعت حرف  می‌زد.  خوایم برده بود و بعد از آقای ویریلیو آقای بوردیو آمده بود. آقای بوردیو زیاد حرف زده بود و حرف‌هایش داشت تمام می‌شد. بلند شدم. سرم سنگین بود.

امروز چیزی از بوردیو باقی نمانده بود. وانگهی مهمان ناخواسته بود. اما از ویریلیو، یادم آمد که ویریلیو سرعت را در تفاوت ناز و نوازش و سیلی توضیح داده بود. فرق نوازش و کتک در سرعت است. دست همان دست است. 

هیچ نظری موجود نیست: