۴ خرداد ۱۳۹۴

آسمان را به مردم پس بدهید


آقاهه گفت آسمان را به مردم پس دهید.

مردم دیگر آسمان را نمی‌بینند. دیگر دب اکبر را نمی‌بینند. دیگر نگاهشان به بالا نیست. دیگر خدا را نمی‌جویند. 

هیچ نظری موجود نیست: