۲۰ فروردین ۱۳۹۴

کلاه قرمزی


حالا من می‌خواهم از کلاه قرمزی بنویسم.  مدتی‌ست که کسی تحلیلی از آن نکرده است. راستش از یک سو یه تاتر ابسورد که بی‌جا به پوچ ترجمه شده نزدیک است و از یک سو برشتی‌ست. برشتی‌ست به معنی فاصله‌گذاری میان صحنه و تماشاچی. کسی هم که فاصله گذاری می‌کند خب معلوم است که آقای مجری‌ست. اما از طرفی معلوم نیست که چرا آقای مجری عاقل و بالغ است و باقی بچه هستند.  و معلوم هم نیست که تماشاچی بزرگ است با کوچک و کودک. البته ما می‌دانیم که تماشاچیان اکثرا بالغ  عاقل‌اند. بزرگ و حتی بزرگ‌وار. این را از داده‌های این سو می‌دانیم. یعنی از آمار و شمارش تماشاچی حقیقی. ان‌چه نمی‌دانیم این است که این نمایش چه تماشاچی را قصد کرده است. یزرگ یا کوچک؟

معلوم نیست آقای مجری که مرتب به میانه می‌آیند و عمل یکی و حرف یکی را توضیح می‌دهند و می‌گشایند روی سخنشان کیست. ما که می‌دانیم آنها چه می‌گویند و چه می‌کنند. از نظر من آقای مجری قیم است.  و بقیه بچه و یتیم. می‌بینید هم که معلوم نیست «پدرشان کیست». نوعی یتیم‌خانه است.

اما تاتر ابسورد است. یا نوعی از آن. وقتی از  جنونی به جنونی می‌رود. در یکی از صحنه‌ها یکی قصه‌ای تعریف می‌کند و بچه ها قرار است بخوابند. اما بچه‌ها سر خواب ندارند. هیچ‌کدام هم با قصه ارتباطی یگانه ندارند. در واقع هم‌قصه نیستند. هر کدام از یک ظنی یار قصه می‌شود و سوار خیال خودش. خیلی نامتجانس هستند. قصه‌گو هدفش خواب کردن است. بچه‌ها سر خواب ندارند و از گریه به خنده می‌روند و از خنده به گریه. خندهشان هم معنی ندارد. گریه‌شان هم ندارد. یعنی چیزی به خنده‌شان وانمی‌دارد.  یا به گریه‌شان. مثل روضه‌خوانی و مجلس‌اش.
و مجلسیانی که می‌دانند کجا باید گریه کنند. البته روضه‌خوان به خنده وانمی‌دارد. این بعدها تاسیس شده است. مجلس خنده‌کنان.

آدم یاد یکی از فیلم‌های بیضایی می‌افتد که عده‌ای دارند می‌روند عروسی و در راه و در سفر اتومبیلشان دچار سانحه می‌شود و خلاصه عروسی به عزا تبدیل می‌شود و البته اهلش یاد داستان تعزیه هم می‌افتد.

چند سال پیش که سین کوچک بود و داشتیم با هم فیلم در باره الی را می‌دیدیم. برگشت و به من گفت: مامان، شما اینطورید؟ پا می‌شوید و جلوی همه می‌رقصید؟ ما رویمان نمی‌شود. ما خودش بود و دوستان هم سن و سالش.
ان‌ها هم البته شادی‌شان به ماتم تبدیل شد. از جنونی به جنونی. از جیغ و دادی به جیغ و دادی.

- مثل همیشه هیچ سند و مدرکی برای نشان دادن و ثابت کردن ندارم. اشاره است. جدی نگیرید. 

نمایش نمایشِ نمایش


 دیدم  در این رسانه‌ها نوشته‌اند اغلب آن‌چه داعش در موصل و این‌طرف و آن‌طرف خراب کرد و داغان کرد کپی برابر اصل بوده. هدف نویسنده مطلب خوش‌نودی و رضایت نبود از دانستن و ما را شاد کردن. هدف نوشته این بود که بگوید رسانه این است، چیزی می‌گوید و خودش هم دیگر مسئولیتی نمی‌پذیرد. بچه‌اش را می‌گذارد سر راه و می‌رود. آن‌ها که خبر تخریب موزه‌ها را دادند نیامدند بگویند: مردم آن‌چه به شما دادیم بشنوید و ببینید و بخورید و بنوشید درست و سالم  نبود.

نوشته بود که خیلی چیزها را امریکایی‌ها از موصل به بغداد منتقل کرده بودند و یک چیز یا چیزهایی- دقیق نبود، در آلمان است. و اصلا اگر آدم‌های جدی‌ای بودید متوجه می‌شدید که بعضی از این باقی‌مانده‌های بشریت به آسانی شکسته و خرد می‌شدند، آن‌ها از گچ و آهک بودند.

  به داعشیان فکر می‌کردم و رفتار و کردارشان و شکستن و درهم شکستن این بت‌هایی که دیگر مردم نمی‌پرستند.  و کاری که محمد پیامبر کرد.  و این‌که چه چیزی کپی را از اصل جدا و مشخص می‌کند و چگونه باید کپی را از اصل تشخیص داد. اصل چیزی‌ست که در زمان خودش بوده است. و زمان خودش را خرج کرده است تا بشود آن‌چه که شده است.  و میان آن‌چه که هست و آن‌چه که می‌خواهد باشد فاصله‌ای نیست. در حالی که متعلق به زمان و دورانی‌ست زمان و دوران را می‌گذرد. نه در مادیت خود- چون ممکن است مضمحل و نابود شود. در نامادیت خود. در ردی که می گذارد. راهی که می‌گشاید.

کپی می‌خواهد شبیه باشد.  شبیه چیست؟   داعش می‌خواهد شبیه باشد. نه تنها می‌خواهد شبیه باشد بلکه تصوبری از شباهت می‌سازد و می‌فرستد.  و تصوبر خودش شباهت است. پس داعش شبیه هم نیست، شبیه شبیه است. کپی به توان دو.  و بیش‌تر. نمایش و نمایش نمایش. داعش  کپی بت‌ها را می‌شکند.    داعش بت قلابی را می‌شکند و برای ما تصویر شکسته شدن بت‌های قلابی می‌فرستد. وقتی‌که که تصویر خود شبیه است. داعش می‌داند که بت‌ها قلابی ست. یا  میان اصل و کپی را تشخیص نمی‌دهد. داعش جدا از این جهان بت‌پرست نیست. جزئی از آن است.
محمد پیامبر بت می‌شکند. بت‌شکن است. بت شکننده است در اصل خود. اگر می‌شکند یعنی که قابلیت شکستن دارد. خداست که نمی‌شکند. این است که آمده است بگوید. محمد پیامبر بت می‌شکند تا به مردم بگوید که به چیزی که می‌شکند دل نبندید، توکل نکنید. شکنندگی را نشان می‌دهد. داعش شکنندگی را نشان نمی‌دهد، قدرت را نشان می‌دهد. قدرت ابزاری که شکستنی را می‌شکند. داعش می‌گوید به قدرت دل ببندید.   و کدام قدرت است که شکستنی را می‌شکند؟

  «افلاطون تصویر را دور انداخت. با آن مشکل داشت، از این رو که اعتقاد داشت چیزی که شبیه است، مقام حقیقت را ندارد. بدست آمدنی نیست. چرا که بر چیزی که شبیه است، نمی‌توان دانشی سوار کرد. بر تصویر دانشی نیست. افلاطون فکر می‌کرد که این ضعف تصویر است. در نگاه افلاطونی کرامت و وجاهت تنها لایق چیزی بود که اجازه دانش و حقیقت را می‌داد. البته او می‌گفت که این شبیه- نابود نیست. ناکافی‌ست. یعنی میان بودن و نابودن است. باعث شک می‌شود.»

«اما ارسطو فکر می‌کرد که آنچه باعث شک می شود و نگران می‌کند، به زندگی ما در شهر مربوط است و به آنچه که ما با هم به اشتراک می‌گذاریم: چیزهایی نامطمئن. راست‌نما. شاید. شکننده. مرگ دیروز و جهل فردا و حال  که میان این دو مرگ دیروز و جهل فردا ساخته شده.
 افلاطون می‌خواست که شاه فیلسوف باشد که ریاضی‌دان فیلسوف باشد و شاه باشد و. می‌خواست قدرتی محکم بسازد، مطمئن.
اما برای ارسطو سیاست، نظام شکنندگی و شک بود.»

«افلاطون گفته بود که تصویر، دانش و حقیقت نیست. شبیه است، بر دانشی استوار نیست. تصویر، باور است. تصویر باورِ دانش را می‌دهد. دانش با کلام و ساختن گفتمان می‌آید. به تصویر باید باور داشت. نظام ایمان. برای همین بود که افلاطون از آن حذر داشت. تصویر نه حق است و نه باطل. شاید است. فلسفه می‌خواست حق را بسازد.»

فشار


فشار اخبار همان فشار قبر است.