۲۴ اسفند ۱۳۹۳

میان زندگی و مردگی


میان زندگی و مردگی من، تنها تیغه‌ای از کاغذ‌ها. صدای راه رفتنت را پشت سر می‌شنوم.


کندی قدم‌های تو سرعت زیبایی‌ست. اویی که می‌شنود گوش‌های بلورین دارد، و همان‌قدر که تو تنهاست.
بوبن
نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: