۱۸ اسفند ۱۳۹۳

داعش حافظ می‌خواند


داعش حافظ می‌خواند:
عالمی دیگر بباید ساخت
وز نو آدمی

هیچ نظری موجود نیست: