۲۴ اسفند ۱۳۹۳

هرگز اشک‌هایی که


هرگز اشک‌هایی که نخواهیم توانست  بر ویرانه‌های این روزهایی که زیبا می‌خواستیم، بگرییم  خشک نخواهند شد، اما چرا مایوس شویم؟


کافی‌ست صبر و صلح طلایی کشت‌زارهای بزرگ گندم  را بداریم و رضایت‌شان را از رحمت جنبش باد و نور.
بوبن
نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: