۲۴ اسفند ۱۳۹۳

لایق غم


لحظه‌ای‌ هست که مرگ تمام ورق‌ها را در دست دارد و هر چهار آس را به یک باره بر میز می‌کوبد.


هیچ واژه‌ای آن‌وقت دیگر لایق غم ما نیست.
بوبن
نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: