۲۴ اسفند ۱۳۹۳

جایی دور از زمان


در این لحظه دهشت‌ناک که دیگر چیزی برای باور کردن و آرزو کردن نیست- نه هوایی و نه آستانی-، تو ظاهر می‌شوی.

تو می‌آیی وقتی هیچ‌کس دیگری نمی‌تواند ما را تسکین دهد: تو مخفیانه اویی را که ما دوست داریم در عمق دل ما خاک می‌کنی- جایی دور از زمان.
بوبن
نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: