۲۴ اسفند ۱۳۹۳

اشتغالی تمام‌وقت


زیباترین کتاب‌ها حتی مردم را تغییر نمی‌دهد، تنها مؤلف‌شان را تغییر می‌دهد.


این‌روزها مردم مشغول کشتن خدایند، اشتغالی تمام وقت است.
 کریستیان بوبن
نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: