۱۸ اسفند ۱۳۹۳

یاشار کمال


رادیو گفت
الیا کازان گفته: یاشار کمال نقالی بود در قد و قامت هومر.
گفت که یاشار کمال شهرهای آدم‌خوار را خوش نداشت. از استامبول نرفت و کنار دریا و روبه آسیا خانه کرد. استامبول را شهر چنارها می‌دانست و همچون که بوداپست را شهر زیزفون‌ها و  استانبولی به یاد داشت که عقاب داشت و گرگ.  و همه می‌دانند  و می‌دانست که شهر از چنارهایش خالی می‌شود.  استامبول او اندکی بیش از یک میلیون جمعیت داشت.
ادبیات غرب می‌خواند و استاندال و سرخ و سیاهش را زمین نمی‌گذاشت  و فاکنر را. اما می‌گفت استادش چارلی چاپلین است.  و دون کبشوت. فرانسه را دوست داشت و به پاریس که می‌‌آمد به کلیسای نوتردام می‌رفت و شمع روشن می‌کرد. می‌گفت آرارات است.
او جان را به زبان ترکی باز گردانده بود وقتی اتاترک و آتاترکیان آن را از عربی و فارسی و کردی پاک کرده بودند و چیزی بی‌جان به جا گذاشته بودند. او زیان محاوره ترکی، زبان کوچه  آورده بود.

هیچ نظری موجود نیست: