۲۴ اسفند ۱۳۹۳

برای اینکه تو وجود داری


برای اینکه  تو وجود داری،  در دوردست‌ها حتی، مثل این قرمز در گندم‌های آرام، مشاهده شده از جاده‌ای،  نگرانشان می‌کنی.

خدا همان‌قدرکه  این شقایق‌ها نحیف است، شقایق‌هایی که آدم‌ها می‌خواهند به نفع خود از زمین بکنند.
یوین
نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: