۲۴ اسفند ۱۳۹۳

کوران هوا


خدایی که به او باور دارم قوی نیست اما همانقدر شکست‌ناپذیر است که کوران هوا.

هیچ دانشی نمی‌تواند در قفس حصرش کند. کتابی که از تو حرف می‌زند را که باز می‌کنم، پروانه‌هایی را می‌بینم که می‌پرند. 
بوبن
 نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: