۲۴ اسفند ۱۳۹۳

مردن مثل عاشق شدن است


مردن مثل عاشق شدن است: ناپدید می‌شویم و دیگر از خود خبری نمی‌دهیم.

وقتی شک می‌کنم قلبم شکننده‌تر از تمشکی‌ست و وقتی به تو توکل می‌کنم قرص مثل یک الماس.
بوبن
نیشابور

۴ نظر:

pashmine گفت...

توکل؟
خیلی غریب خیلی دور به متن نمیخورد

نیشابور گفت...

بله توکل
اولا معادل واژه اصلی‌ست
و بعد واژه خوبی‌ست:
طریقه ٔ درویشان ذکر است و شکر و خدمت و طاعت و ایثار و قناعت و توحید و توکل و تسلیم . (گلستان ).
مردان عنان به دست توکل نداده اند
تو سست عزم در گرو استخاره ای .

در خور متن اصلی هم هست که که دارد با مسیح یا خدا حرف می‌زند. مناحات است.

pashmine گفت...

من اول فقط همین متن را دیدم؛ توکل از متن جدا شد و با متن هماهنگ نبود و به چشم آمد. بعد که باقی متنها را خواندم. متوجه شدم توکل به جا بود و مناجات بود.

pashmine گفت...

دیدگاه صائب و سعدی چه جداست و دور از هم...
هر چند نمیدانم این معلم اخلاق (سعدی) چقدر به این طریقت درویشان اعتقاد داشته است.