۲۴ اسفند ۱۳۹۳

باران و نور مثل بچه‌ها با هم دعوا می‌کنند


باران و نور مثل بچه‌ها با هم دعوا می‌کنند در آسمان، و شمشیرشان گاهی به پنجره‌ام اصابت می‌کند.


آسمانت را می‌خواهند، اما نه رعد و برقت را. من مثل آن‌ها نیستم: عاشق تهدید‌های تو‌ام.
بوبن
نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: