۲۴ اسفند ۱۳۹۳

تو هجوم رحمتی


مثل شقایقی که قماش  فاخر گندم‌ها را پاره می‌کند، تو پارچه را می‌سوزانی،  با اول نام ما گل‌دوزی شده، با موت ما.

تو هجوم رحمتی، عصیان باورنکردنی سرخ روحی در قلب خاموش ما.
بوبن
نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: