۲۴ اسفند ۱۳۹۳

هر روز منتظر همه‌چیزم


حاضرم رنج ببرم اما نمی‌خواهم ناامید شوم. به هیچ‌کس اجازه نخواهم داد این چراغ  کوچک سرخ اعتماد را در من خاموش کند.

هر روز منتظر همه‌چیزم.
کریستیان بوبن
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: