۶ فروردین ۱۳۹۴

صاحب کهف


خواستم بروم دکان احمد خرده‌ای بهار بخرم. ماندم خانه.  آخرین بار که از خانه خارج شدم ندانم کی بود. صاحب کهف‌ام. بر در خانه‌ام عنکبوت تار تنیده. 

هیچ نظری موجود نیست: