۲۴ اسفند ۱۳۹۳

یک روز از بهشت بیرون می‌آییم و


یک روز از بهشت بیرون می‌آییم و  و دنیا را چنان‌چه هست می‌بینیم: کاخی برای دروغ‌گویان، برهوتی برای پاکان.

از خود می‌پرسم بچه‌ها چگونه ازغم‌شان جان سالم به در می‌برند.
کریستیان بوبن
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: