۲۴ اسفند ۱۳۹۳

گل‌داده بی‌خبر


نقاش تمثال‌هایی دیدم که خود را می‌کشید اندک اندک. تو، تو با سرعت آسمان می‌جنبی.

از تو تصویر ساختند. از تو بت ساختند. از تو کلیسا ساختند. من از تو شقایق می‌سازم. بیرق خیلی کوچک جاودانگی. گل‌داده بی‌خبر.
بوبن
نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: