۸ اسفند ۱۳۹۳

تشریح آخرین موش


سین تلفن زده و تعریف می‌کند. هفته بدی بوده. نامنظم. امتحان زبان چینی پیچیده بوده و نمره ریاضی خوب شده و ورزش به دلیل هوا و جو لغو. می‌گوید که موشی را تشریح کرده. معلم گفته بخت با شماست که آخرین موش را تشریح می‌کنید.
 قطع‌نامه آمده که تشریح موش ممنوع است. می‌پرسم چرا می‌گوید گفته‌اند به انسان شبیه است، از قورباغه استفاده کنید. معلم گفته چون موش در یخ‌دان بوده حالا تشریح‌اش می‌کنیم، حیف است. ادامه می‌دهد لابد چند وقت دیگر قورباغه هم ممنوع می‌شود. معلم‌شان گفته است آن‌وقت بچه‌ها نمی‌توانند بدانند آیا  برای این‌کار ساخته شده‌اند یا نه. کالبد شکافی و باقی. 
می‌گویم چه دنیایی. از یک سو آدم‌ها را می‌کشد. دسته دسته و هزارهزار و از یک طرف تشریح موش را چون به آدم نزدیک است ممنوع می‌کند. از سین می‌پرسم شما گم نمی‌شوید در این دنیا؟

هیچ نظری موجود نیست: