۸ اسفند ۱۳۹۳

بنیادگرا


بنیادگرایان می‌خواهند تاریخ اسلام را پاک کنند. هر چه از اسلام باقی مانده. هر چه اسلام زندگی کرده. عمر اسلام را. آن را به نوزادی‌اش ببرند. تازه به دنیا آمده. که نوزاد بماند. پاک. 


بنیادگرا تنهاست. با خدا تنهاست. روبه رویش خداست. تنها او می‌بیند. میان او و خدا هیچ نیست. هیچ بشری نیست. نباید باشد. میان او و خدا باید تمیز، باید پاک باشد. 

۴ نظر:

افرا گفت...

نفهمیدم چرا پاک؟
سختمه شاید فکر کنم بنیادگرا درکی از پاکی داشته باشه.

نیشابور گفت...

پاک پاک کردن از چیزی.
چرا ینیادگرا مفهومی برای پاکی دارد همانطور که مثلا نازی‌ها داشتند. دنیایی پاک از یهود، از هم‌جنس‌گرا و از کولی‌ها.

افرا گفت...

بله متوجه منظورتون شدم و کاملا درسته. ممنونم.

نیشابور گفت...

خواهش می‌کنم