۸ اسفند ۱۳۹۳

خشکی تر شده استچنان باران باریده است که مرغانِ آبی زمین را تشخیص نمی‌دهند. دیروز که به خانه باز می‌گشتم در پیاده رو راه افتاده بودند. خشکی تر شده است.  و قایق‌ها در گودال‌ها و آب‌کندهای جاده لنگر انداخته‌اند. 
این‌جا نشسته‌ام و از پنجره به ساحل نگاه می‌کنم. 

هیچ نظری موجود نیست: