۲۳ آذر ۱۳۹۳

شب درنده


شب درنده‌ای‌ست

بی جسمی
که بتوان زخمی‌اش کرد

مگر
با چراغ‌های ناچیزمان

همان کتاب و همان مترجم

هیچ نظری موجود نیست: