۲۳ آذر ۱۳۹۳

آقای الف بازگشته بود


اقای الف از بغداد بازگشته بود. دو بسته ساک پلاستیکی، دویست تا فیلم آورده بود با خود. همه هالیوودی قدیم و فیلم‌های مصری- آفیش‌های فیلم‌ها همه اصل بود یعنی نقاشی.   کیفش را پر از نوستالژی کرده بود. دویست تا هم عکس گرفته بود با اعضای دولت و وزیر و وکیل. دو تا کلاه وینی- اهل وین، هم در بغداد خریده بود.

گفت عاشورا بود. گفتم نه اربعین. گفت همان. بعد گفت شما نمی‌دانید، کسی نمی‌داند، این رفتن به سوی کربلا با پای پیاده، از کجاست. از دست صدام است. مردم هنوز بغض دارند. شیعیان را می‌گفت. 

هیچ نظری موجود نیست: