۴ دی ۱۳۹۳

به دنیا آمدن طفل


نشستیم دیشب تا طفل به دنیا آمد. بعضی به دنیا می‌آیند. بعضی به ایران می‌آیند. بعضی به افغانستان. بعضی به امریکا. اما همه تقریبا از دنیا می‌روند. جز آن‌ها که به دنیا می‌آیند. 

هیچ نظری موجود نیست: