۲۷ شهریور ۱۳۹۳

خلاف حقیقت


رادیو دیشب گفت

تا حالا چندین بار گفته‌اند و نوشته‌اند خدا مرد اما هیچ‌کس نگفته و ننوشته شیطان مرد.


رادیو می‌گوید
دروغ نیست که خلاف حقیقت است، یقین است. 


رادیو دارد از ابولا می‌گوید. می‌گوید که ویروس‌ها از تنهایی می‌میرند و به تن‌های ما نیاز دارند. 
می‌گوید که مدرنیته و رنسانس از وبا به وجود آمد. نزدیک به شصت‌ در صد مردم مردند. کارهای مانده انبار شد. آدم نبود. بازو نبود. نیروی کار نبود. آن‌ها که مانده بودند و نمرده بودند ماشین ساختند. 
رقص مردگان و نه رقص مرگ  هم از هنرهای رنسانس از همان آمد. جایی که همه در برابر مرگ برابر شدند. پاپ و شاه و گدا. اندیشه برابری. این را من گفتم. 

۲ نظر:

افرا گفت...

چه خوب بود این چند خط کوتاه.

نیشابور گفت...

ممنون