۶ مهر ۱۳۹۳

هم‌اش تقصیر مسیحه


آقاهه گفت هم‌اش تقصیر مسیحه. یه چیزای تو دهن مردم گذاشت که اصن ممکن نیست. باهاش غرب   رو درست کردن. خودشون توش موندن. بقیه رم مچل کردن. 

گفتم پورکیا می‌گه: آن‌چه عشق تقاضا می‌کند عشق برآورده نمی‌کند. 

هیچ نظری موجود نیست: