۱۷ مرداد ۱۳۹۳

زود می‌میرند


در فیلم‌های قدیمی زیاد سیگار می‌کشند.  خطر می‌کنند. زود می‌میرند. کم می‌دانند. 

عشق‌ قهرمانی‌ و سلحشوری‌ست. 

هیچ نظری موجود نیست: