۳ شهریور ۱۳۹۳

بهشت کجاست؟رفتم یک بسته تمبر پستی بخرم. گفت قرمز یا سبز؟ گفتم سبز. گفت هفت یورو و خرده‌ای. پول را دادم و پرسیدم فرق‌شان چیست؟ گفت تمبر سبز سوار هواپیما نمی‌شود. اکولوژیک است. نامه‌ها دیرتر می‌رسد. فیلم ایرلندی بود. مرد کشیش بود. برق به شهر آمده بود. زنی نشسته بود در تاریکی. چراغ را روشن کردند. زن به مرد که کشیش بود گفته بود قبل از این‌که برق بیاید دعا بخواند. کشیش دعا خوانده بود. 
زنی که نشسته بود در روشنایی به مرد گفته بود بهشت کجاست؟ مرد کشیش گفته بود صورت خدا.زن نشسته بود روبه روی گوجه‌فرنگی‌ها، زرد و سبز و نارنجی و قرمز و صورتی و داشت تخم‌های‌شان را هر کدام جداگانه در ظرفی می‌ریخت. مرد دسته‌  گوجه‌فرنگی‌های  کوچک قرمز را با شاخه به هم بند کرده بود و خوشه‌های بزرگ را از سقف چوبی آویزان کرده بود و زیرش به خواب رفته بود.

هیچ نظری موجود نیست: