۱۷ مرداد ۱۳۹۳

که نجوشم


حالا اگر من چنین بنویسم می‌گویند طفلک متاثر از زبان فرانسه است اما ایشان:

نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم

هیچ نظری موجود نیست: