۲۱ تیر ۱۳۹۳

نوشتار


رادیو گفت
نوشتار اول نوشتن اعداد بود. باید می‌شمردند. در ایران و مصر و بین‌النهرین. نه برای تجارت. باید موجودات انبار، انبار غله و دام را می‌شمردند. حساب‌دار باید جایی ثبت می‌کرد. ورود و خروج را. وقتی شهر به وجود آمد.  و جمعیت زیاد شد. 
 و بعد خیلی زود نوشتن به وجود آمد. الفبا. نوشتار دنیای کمیت را ترک کرد. 

رادیو می‌گوید خیال نکنید که محاوره را می‌توان نوشت. می‌گوید سلین سعی کرد. می‌گوید ما نمی‌دانیم مردمان قدیم چگونه حرف می‌زدند. 

رادیو می‌گوید وقتی حرف می‌زنیم، زبان را نمی‌بینیم. غیب است. زبان با نوشتن عیان می‌شود. 

ما هر روز معجزه می‌کنیم. یا جادو. 

هیچ نظری موجود نیست: