۱۲ خرداد ۱۳۹۳

رادیو می‌گوید:


رادیو می‌گوید جایی که اُتوریته نیست، اتوریتاریسم خواهد بود.

هیچ نظری موجود نیست: