۱۹ خرداد ۱۳۹۳

راه زخم


زخم راه خودش را می‌رود

هیچ نظری موجود نیست: