۱۲ خرداد ۱۳۹۳

بی‌دل


دل آنقدرگریست‌ که غم هم به سیل رفت

هیچ نظری موجود نیست: