۱۲ خرداد ۱۳۹۳

شب همان روز است فقط


شب همان روز است فقط دیده نمی‌شود


.
مرغان مغرب لای دارو درخت پنهان شده‌اند و آسمان را گذاشته‌اند سرشان

هیچ نظری موجود نیست: