۴ خرداد ۱۳۹۳

تبعید


رادیو دارد می‌گوید از زمان اولیس می‌دانیم که بازگشت ممکن نیست.

هیچ نظری موجود نیست: